ชื่อ - นามสกุล :นายสุเทพ ทองสีไพล
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :227 หมู่1 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
Telephone :0899469997
Email :gunnick1@gmail.com